LeerweerMeer

Bronvermelding, disclaimer

Bronnen

De methode 'Ik leer anders', zowel het cursusmateriaal als het werkboek, is ontworpen door Agnes Oosterveen.
Zij is bereikbaar via
 
www.ikleeranders.nl
Bij haar heb ik de cursus voor gecertificeerd coach 'Ik leer anders' gedaan.
De gecertificeerde coaches mogen met haar toestemming teksten en afbeeldingen van haar website gebruiken.
Ook in mijn site heb ik informatie van haar opgenomen.

Overige bronnen:

Linda Kreger Silverman Ph. D., 2002, Upside Down Brilliance, The Visual Spatial Learner
Vertaald in Nederlands t.b.v. lezing voor Maria J. Krabbé Stichting ,Driebergen 22 november 2005:
Linda Kreger Silverman  Ph.D., Omgekeerd Briljant, de Visueel- Ruimtelijke leerling.

Jeff Freed,Right-Brained Children in a Left Brained World: Unlocking the Potential of Your AD(H)D Child.
Nederlandse vertaling: Ik leer in beelden, jij onderwijst in woorden. ISBN10: 9044118153 /ISBN13: 9789044118155.

Een Amerikaanse ADHD specialist, George Dorry, zat samen met Linda Kreger Silverman in diverse onderzoeksteams. Beide zijn van mening dat iedereen met ADHD de voorkeur heeft voor het denken met de rechter hersenhelft. De ‘handicap’ ADHD wordt veroorzaakt door de zwakke linker hersenhelft. Linda Kreger Silverman doet al jaren onderzoek naar hoogbegaafde kinderen die in beelden denken. Zie haar site. Dr Jeff Freed is een collega van hen.Disclaimer

Met grote zorgvuldigheid zijn de artikelen samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
De informatie op deze site heeft een algemeen karakter en is daarom niet altijd toepasbaar voor individuele specifieke situaties. Soms moet bijvoorbeeld eerst een medische aandoening worden uitgesloten.
LeerweerMeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op deze site. Het gebruik van de informatie geschiedt dan ook voor volledig risico van de gebruiker.
Voor een medische diagnose (ADHD, dyslexie) wordt de lezer aangeraden inlichtingen in te winnen bij de huisarts.
Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan leerweermeer.nl worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt. leerweermeer.nl heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Niets uit de tekst op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.